PROGRAMY KOMPUTEROWE | SOFTWARE

Warunki handlowe

Sprzedaż i zamówienia

§1. Warunki ogólne

 1. Firma HANZE oferuje zawieranie za pośrednictwem internetu umów sprzedaży programów komputerowych. Firma działa w oparciu o bezpośrednie porozumienia z producentami lub dystrybutorami programów.
 2. Nasz oferta i sprzedaż przeznaczona jest tylko dla firm i instytucji. Nie prowadzimy obsługi i sprzedaży dla klientów indywidualnych (prywatnych).
 3. Prowadzimy sprzedaż tylko wysyłkową. Nie prowadzimy bezpośredniej obsługi w biurze, nie przyjmujemy gotówki oraz nie prowadzimy sprzedaży odręcznej. Programy można nabyć kontaktując się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie. Płatność wyłącznie na rachunek bankowy po otrzymaniu faktury pro-forma.
 4. Transakcja zakupu programu komputerowego wraz z licencją nie powoduje nabycia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient nabywa prawo do użytkowania programu na warunkach określonych przez producenta programu, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego programu poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu. Firma HANZE nie jest stroną umów licencyjnych, stronami są producent oprogramowania i użytkownik końcowy.
 5. Firma HANZE nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania oprogramowania zakupionego w naszej firmie. Odpowiedzialność producenta oprogramowania jest wyszczególniona w umowie licencyjnej dostępnej razem z oprogramowaniem.
 6. Dane klientów (firm i instytucji) są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży lub licencji, wystawiania faktur oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. Dane nie są udostępnione stronom trzecim (innym firmom, instytucjom, lub osobom prywatnym).
 7. Informacje podane w Internecie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 8. Oferta HANZE jest ważna na terenie Polski.

§2. Nasza oferta, zamówienia i realizacja zamówień

 1. Aby uzyskać naszą ofertę na wybrany program należy skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, formularza Zapytanie ofertowe lub telefonicznie. Niezbędne informacje do przygotowania oferty: nazwa programu, wersja programu, ilość sztuk, system operacyjny oraz zwrotne informacje kontaktowe. Na zapytania ofertowe odpowiadamy natychmiast, maksymalnie w ciągu kilku dni jeśli dotyczą nietypowego rozwiązania.
 2. Każda nasza oferta zawiera datę ważności, która wyznacza maksymalny termin na złożenie zamówienia na przedstawionych warunkach cenowych. W tym czasie czekamy na akceptację naszej oferty za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Po otrzymaniu akceptacji oferty wysyłamy fakturę pro-forma. Dostawa programów jest realizowana po otrzymaniu zapłaty faktury pro-forma.
 3. Termin dostawy zamówionego programu komputerowego zależy od edycji i od producenta programu. W przypadku edycji elektronicznej ESD następuje najczęściej w dniu otrzymania zapłaty lub następnego dnia roboczego. Klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość z odnośnikiem do pobrania programu, natomiast faktura VAT jest wysyłana zwykłą pocztą,
  W przypadku edycji pudełkowej BOX dostawa następuje w czasie około 5 dni roboczych pocztą kurierską (pudełko z programem i fakturą VAT).
  Zastrzegamy sobie maksymalny czas dostawy programu do 60 dni, w szczególności w przypadku zamówień niestandardowych.
 4. Złożenie zamówienia nie powoduje nabycia przez klienta roszczenia o wydanie programu. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto firmy HANZE. Rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie. Klient na bieżąco otrzymuje szczegółowe informacje o stanie realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.
 5. Program wraz z kodami aktywacyjnymi oraz numery seryjne programu komputerowego umożliwiające jego prawidłowe działanie są dostarczane klientowi w formie ustalonej przez producenta lub dystrybutora programu. Dane użytkownika podlegają zarejestrowaniu w bazie danych producenta oprogramowania i w bazie danych firmy HANZE, wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.
 6. Informacja o zakupie programu przesłana pocztą elektroniczną oraz faktura VAT są wystarczającym poświadczeniem legalności oprogramowania. Klient może zainstalować program tylko na takiej liczbie stanowisk, jaka wynika z zakupu i faktury VAT.
 7. HANZE zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§3. Gwarancja i rękojmia, zwrot oprogramowania

 1. Oferowane przez nas programy komputerowe są wolne od wad prawnych oraz sprawne i prawidłowe z punktu widzenia ich normalnego używania (wolne od "wad fizycznych" - błędów w programach mogących utrudnić albo uniemożliwić właściwe z nich korzystanie). Do rękojmi za wady oprogramowania stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o gwarancji lub jej braku zawiera umowa licencyjna dołączona do każdego programu.
 2. W przypadku, gdy program jest objęty gwarancją producenta lub dystrybutora programu gwarancja jest honorowana. Firma HANZE nie ma obowiązku wydawania programów zastępczych na czas naprawy albo wymiany programu.
 3. Kody aktywacyjne i numery seryjne na programy w wersji pełnej są dostarczana klientowi na jego specjalne zamówienie, po uprzednim zapoznaniu się z jego cechami oraz działaniem w wersji demonstracyjnej. Ze względu na specyfikę oprogramowania zwroty nie będą uwzględniane.
 4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z HANZE za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać nazwę firmę lub instytucji zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
 

Edycje programów

Programy są dostępne w edycji: elektronicznej ESD i/lub pudełkowej BOX. Najczęściej dostępna jest tylko edycja elektroniczna, a już bardzo rzadko edycja pudełkowa.

elektroniczna (ESD, ang. Electronic Software Delivery)
Klient po zakupie otrzymuje pocztą elektroniczną odnośnik do pobrania programu i samodzielnie pobiera program na swój dysk. Cechą szczególną ESD jest brak fizycznego nośnika programu w postaci płyty CD. Plusem możliwość szybkiego otrzymania programu (średnio 1-2 dni robocze). Zalecane jest zachowanie kopii programu na płycie CD, na przykład do do ponownej instalacji programu po awarii dysku komputera.
cd-pudełko-instrukcja (BOX, z ang.  pudełko)
Program jest dostarczany w pudełku razem z płytą CD i drukowaną instrukcją użytkownika, najczęściej pocztą kurierską. Cechą szczególną edycji BOX jest fizyczny nośnik z programem w postaci płyty CD/DVD. Minusem dłuższy czas oczekiwania na otrzymanie programu (średnio 5 dni roboczych).
 

Wersje testowe programów

Większość programów z naszej oferty jest dostępna w wersjach testowych (informacja na stronie programu). Można samodzielnie pobrać program ze strony, zainstalować i przetestować. W okresie testów oferujemy naszą bezpłatną pomoc. Oferujemy również wersje demonstracyjne na płycie CD (prosimy o bezpośredni kontakt z nami).

Czasami na naszych stronach nie ma wersji testowej programu. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu otrzymania wersji testowej.

Ceny, oferty, promocje, dostępność
Infolinia: 61 662 42 42
Formularz: Zapytanie ofertowe
Programy
Katalog programów
Lista (wraz z krótkim opisem) wszystkich oferowanych przez naszą firmę programów
Więcej informacji?
Metaprogram
Blog o programach komputerowych
HANZE
O firmie HANZE
Kontakt z nami
Copyright © HANZE, 2002-2018