PROGRAMY KOMPUTEROWE | SOFTWARE

Direct Oracle Access

Direct Oracle Access to komponenty bezpośredniego dostępu do baz danych Oracle dla Delphi i C++ Builder. Nie wymagają pośrednictwa BDE i oszczędzają problemów związanych z jego konfiguracją. Najważniejsze cechy: łatwość użycia, najwyższa możliwa wydajność i możliwość korzystania ze wszystkich specyficznych funkcji Oracle.
 

Informacje o programie

Direct Oracle Access

Dostępne opcje zakupu:

  • Direct Oracle Access Standard - standardowy zestaw komponentów
  • Direct Oracle Access Object - Standard plus rozszerzenia obiektów w Oracle8 poprzez TOracleObject i TOracleReference
  • Oracle Monitor Pro - do monitorowania aktywności aplikacji z bazą danych; wersja Lite jest dostępna bezpłatnie z DOA, za wersję Pro należy dodatkowo dopłacić
  • Annual Service Contract - roczny kontrakt serwisowy; płatny dodatkowo
  • Additional Sourcecode - dostęp do kodu źródłowego komponentów; płatny dodatkowo
 

Opis programu Direct Oracle Access

Direct Oracle Access - wysoka wydajnośćWysoka wydajność
Transakcje on-line i wewnętrzne procesy aplikacji korzystają z wydajności Oracle i bezpośredniego dostępu do interfejsu Oracle. To gwarantuje optymalną wydajność dostępu do danych.

 

Direct Oracle Access - prosta dystrybucjaProsta dystrybucja aplikacji
Aplikacja zawierająca Direct Oracle Access nie wymaga warstwy pośredniej w rodzaju BDE lub ODBC, a jedynie Oracle SQL*Net lub Net8. Zaleta: prosta dystrybucja aplikacji, która nie wymaga dodatkowych zależności lub konfiguracji.

 

Direct Oracle Access - Oracle Package SupportOracle Package Support
Wiele kodu PL/SQL zostało zaprogramowane w Oracle w formie pakietów. Direct Oracle Access daje komponent TOraclePackage, który pakuje części programów w prosty sposób, bez szczegółowego deklarowania części i ich parametrów. Elementem DOA jest również kreator pakietów.

 

Direct Oracle Access - TOracleDatasetTOracleDataset
Komponent TOracleDataset wspiera działania na rekordach i wartościach oraz kompresję BLOB. Rozpoznaje również relacje "master/details". Aplikacja z komponentem dynamicznie adoptuje się do bazy danych bez konieczności rekompilacji.

 

Direct Oracle Access - Oracle MonitorOracle Monitor
Służy do badania aktywności aplikacji w zakresie dostępu do bazy danych Oracle. Pozwala znaleźć wąskie punkty wydajności wydajności aplikacji oraz usunąć błędy w niej zawarte.

 

Direct Oracle Access - skrypty SQLSkrypty SQL
Pomagają automatyzować powtarzalne czynności, na przykład wykonać część instalacji aplikacji związaną z bazą danych.

 

Wersje testowe

Komponenty Direct Oracle Acces są dostępne w dwóch wersjach: Standard i Object. Dostępna jest tylko wersja testowa Object, która umożliwia wypróbowanie wszystkich funkcji komponentów. Proszę nie zapomnieć o pobraniu również narzędzi Oracle Monitor i Query Builder.

Wersja testowa działa tylko w środowisku IDE Delphi lub C++ Builder.

Delphi

doad2006.exe (2,3 MB)
DOA wersja 4.0 dla Delphi 2006
doad2005.exe (2,3 MB)
DOA wersja 4.0 dla Delphi 2005
doad7.exe (2,2 MB)
DOA wersja 4.0 dla Delphi 7 Wymaga edycji Professional lub Enterprise
doad7lite.exe (2,6 MB)
DOA wersja 4.0 Lite dla Delphi 7 Bez wsparcia dla dataset, może być wykorzystana z edycją Personal
doad6.exe (2,2 MB)
DOA wersja 4.0 dla Delphi 6 Wymaga edycji Professional lub Enterprise

C++ Builder

doac6.exe (2,9 MB)
DOA wersja 4.0 dla C++ Builder 6 Wymaga edycji Professional lub Enterprise
doac6lite.exe (2,4 MB)
DOA wersja 4.0 Lite dla C++ Builder 6 Bez wsparcia dla dataset, może być wykorzystana z edycją Personal

Oracle Monitor i Query Builder

oramon.exe (913 KB)
Oracle Monitor Pro 2.1 Wymaga Direct Oracle Access 3.4 dla Delphi lub C++ Builder
qb.exe (1,3 MB)
Query Builder Add-on 1.2 Wymaga Direct Oracle Access 3.4.4 dla Delphi lub C++ Builder
 

Wymagania systemowe

Direct Oracle Access wymaga systemu operacyjnego Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 lub XP z zainstalowanym SQL*Net, Net 8, Net 9 lub Net 10. Wspiera Oracle Server w wersjach 7.x, 8.x, 8i, 9i oraz 10g na dowolnej platformie. Direct Oracle Access jest dostępny dla wszystkich wersji Delphi, C++Builder i Kylix.