PROGRAMY KOMPUTEROWE | SOFTWARE

Diskeeper

Program do defragmentacji dysków (procesu porządkowania plików w celu przyspieszenia operacji odczytu i zapisu danych na dysku). Wyróżnia się szybkością i skutecznością działania oraz funkcjami pracy automatycznej. Aktualnie Diskeeper zajmuje ponad 90% rynku programów do defragmentacji dysków dla systemu Windows.
 

Informacje o programie

Diskeeper
Wersja 18
Producent Condusiv Technologies Corp. (USA)
Forma dostawy elektroniczna
Cena Formularz: Zapytanie ofertowe

Dostępne opcje zakupu:

 • Server- dla serwerów
 • Professional - dla komputerów PC
 • Administrator - do zdalnego zarządzania innymi programami Diskeeper
 

Dlaczego Diskeeper jest używany?

Diskeeper
 • Zwiększa wydajność serwerów, PC i stacji roboczych
 • Wspomaga wydajność aplikacji
 • Wydłuża czas życia sprzętu
 • Eliminuje opóźnienia I/O
 • Przyspiesza uruchamianie systemu i wykonywanie kopii zapasowych

Komputer z systemem Windows, im dłużej jest używany i im posiada więcej zainstalowanego oprogramowania, tym staje się wolniejszy i wolniej uruchamiane są aplikacje. Diskepeer rozwiązuje problem wydajności poprzez optymalizację odczytu i zapisu plików na poziomie Windows. Dzięki temu również inne parametry, jak wydajność aplikacji i systemu operacyjnego oraz czas życia sprzętu ulegają znacznemu zwiększeniu.

 

Opis działania programu

Przed defragmentacją
Poniższy ekran pokazuje, jak wygląda dysk z systemem Windows jeśli nie jest stosowane oprogramowanie do defragmentacji. Fragmentacja plików (oznaczona kolorem czerwonym) wzrasta i jednocześnie spada wydajność całego komputera.

Diskeeper - przed defragmentacją

Po defragmentacji
Poniższy ekran pokazuje stan dysku po użyciu programu Diskeeper. Program pozbierał pofragmentowane kawałki plików w jedną całość, dzięki czemu wzrosła szybkość i wydajność całego komputera. 

Diskeeper - po defragmentacji

 

Funkcjonalność Diskeeper

 • Defragmentacja dysków w czasie rzeczywistym - fragmentacja plików oznacza stan dysku, w którym kawałki pojedynczych plików nie są położone obok siebie, lecz są rozdzielone innymi plikami i dodatkowo rozrzucone na całym dysku.
 • Konsolidacja wolnej przestrzeni dyskowej w czasie rzeczywistym - fragmentacja może powodować stan dysku, w którym wolna przestrzeń jest podzielona na wiele małych kawałków i rozrzucona po całym dysku. Diskeeper konsoliduje wolną przestrzeń, co sprzyja osiąganiu wyższej wydajności dysku.
 • I-FAAST 2.0 - specjalny algorytm układania plików na dysku zwiększający szybkość dostępu do plików (maksymalnie do 80%, średnio 10-20%).
 • FragShield - dynamiczne zabezpieczenie przed fragmentacją krytycznych plików systemowych.
 • Automatyczna konsolidacja katalogów
 • Titan Defrag Engine (tylko EnterpriseServer) - szybka, bezpieczna i pewna defragmentacja dużych woluminów (ponad 60GB) zawierających miliony plików. Przeznaczona dla serwerów pracujących w trybie 24/7.
 • InvisiTasking - specjalne algorytmy wspomagające wielozadaniowość systemu operacyjnego i procesu defragmentacji bez obniżania wydajności całego systemu.
 • Lista plików i katalogów wyłączonych z defragmentacji.
 • Niski poziom użycia zasobów systemowych.
 • Wsparcie dla systemów 32 bitowych i 64 bitowych.
 • Zarządzanie energią dla komputerów przenośnych
 • Opcja centralnego zarządzania (poprzez Diskeeper Administrator).
 • Raporty wydajności, niezawodności i fragmentacji.
 

Do pobrania

dklite.exe
Lite 7.0.418 (freeware) - Diskeeper Corporation Europe
Diskeeper 12 Help System
Plik pomocy Diskeeper 12 (.chm)
Diskeeper 12 Administrator Help System
Plik pomocy Diskeeper 12 dla Administratora (.chm)
Installing Diskeeper 12
Przewodnik instalacji programu Diskeeper 12 (PDF)