Kontakt z nami

Informacje oprogramach, zapytania ofertowe i ceny, zamówienia:

Adres do korespondencji

HANZE
skr. poczt. 1
60-350 Poznań 38

Konto bankowe

mBank SA
12 1140 2017 0000 4802 0288 9285